VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG

14F SHB Building, 06 Nguyen Van Linh, Hai Chau, Danang, Vietnam

kozocom ベトナム ダナンオフィス

THƯ VIỆN

Tháng 10 năm 2022, thành lập văn phòng mới tại Đà Nẵng, Việt Nam.
Chúng tôi đã tạo một không gian để người Việt và người Nhật có thể làm việc cùng nhau.

kozocom ベトナム ダナンオフィス
kozocom ベトナム ダナンオフィス
kozocom ベトナム ダナンオフィス
kozocom ベトナム ダナンオフィス
kozocom ベトナム ダナンオフィス
kozocom ベトナム ダナンオフィス
kozocom ベトナム ダナンオフィス
kozocom ベトナム ダナンオフィス
kozocom ベトナム ダナンオフィス
kozocom ベトナム ダナンオフィス
kozocom ベトナム ダナンオフィス
kozocom ベトナム ダナンオフィス