VĂN PHÒNG TẠI TOKYO

Zipcode: 107-0052 Sogetsu Kaikan tầng 10, 7-2-21 Akasaka, Minato-ku, Tokyo

kozocom 東京オフィス

THƯ VIỆN

Trụ sở chính của KOZOCOM. Sử dụng trụ sở chính ở Shibuya và văn phòng ở Toranomon.
Chúng tôi thực hiện phong cách làm việc phù hợp với dự án.

kozocom 三宿オフィス
kozocom 三宿オフィス
kozocom 三宿オフィス
kozocom 三宿オフィス
kozocom 三宿オフィス
kozocom 三宿オフィス
kozocom 三宿オフィス
kozocom 三宿オフィス